نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

Project # 5

Project # 5

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

Project # 7

Project # 7

Project # 6

Project # 6

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

Project # 8

Project # 8

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال