رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

رزین جلادهنده ،براق کننده و محافظ نما

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

آب‌گریز‌کننده نانوئی و محافــظ شیشــه خودرو

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

فتوکاتالیست، آنتی استاتیک

نمایندگان فروش و همکاران

نمایندگان فروش و همکاران

 نانو پوشش آنتي باکتريال

نانو پوشش آنتي باکتريال

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آخرین تکنولوژی ماشین ضد گلوله در BMW

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

آبگریزکننده سیلیکونی (محافظ نما)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

دوغاب و آب‌بند کننده نانوئی (مخصوص بندکشی)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

رزین جلا دهنده (محافظ نما)

Project # 8

Project # 8

Project # 6

Project # 6

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

محلول آبگریز و ضد سایش (شیشه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

عایق رطوبتی آب‌بندی (همراه با مقاوم‌سازی سازه)

Project # 5

Project # 5

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریز کننده نفوذی (محافظ نما)

چسب بتن ضد آب

چسب بتن ضد آب

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

آبگریزکننده نفوذی (محافظ نما)

Project # 7

Project # 7

راهنمای خرید محصول

راهنمای خرید محصول

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب

پوشش نانوئی و آبگریز کننده چوب